Nice Edu là công ty thành viên đầu tiên trực thuộc Tập Đoàn Nice, thực hiện các mảng giáo dục & đào taọ con người như: sinh trắc học vân tay, đào tạo kinh doanh, đào tạo phát triển bản thân, xuất bản sách, khoá học online,...

Ngay từ khi thành lập Nice Group đã tập trung đầu tư vào giáo dục, bởi con người là nền tảng cốt lõi tạo nên thành công. Đó là lý do mà Nice Group phát triển công ty con chuyên về mảng giáo dục, mang tên Nice Edu.